Ordinace praktického lékaře

Upozorňujeme, že registrujeme nové pacienty do naší ordinace. Hledáte-li praktického lékaře a žijete v Jevíčku nebo okolí, kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu a domluvte se na registraci a termínu vstupní prohlídky.

Provozní informace ordinace praktického lékaře:

Personál ordinace:
praktický lékař:MUDr. Zuzana Šedrlová
zdravotní sestra:Ivana Řezníková, DiS.
Ordinační  hodiny:
pondělí:7:00 - 14:00 pouze pro objednané pacienty
úterý:7:00 - 13:00 pouze pro objednané pacienty
středa:12:00 - 18:00 pouze pro objednané pacienty
čtvrtek:7:00 - 13:00 pouze pro objednané pacienty
pátek:7:00 - 12:00 pouze pro objednané pacienty

Odběry krve provádí sestra denně kromě středy od 6:30 – 7:00 hod. podle předchozího objednání.

Upozornění pro všechny! Každý první pátek v měsíci neordinujeme !!!  
 

Upozorňujeme pacienty, že na níže uvedeném telefonním kontaktu se lze objednat a vyhnout se tím zbytečně dlouhému čekání v čekárně.

Provozní  doba:
pondělí:7:00 - 14:00 
úterý:7:00 - 13:00
středa:12:00 - 18:00
čtvrtek:7:00 - 13:00 
pátek:7:00 - 12:00

11:15 – 11:45 máme přestávku na oběd.

Kontakty do ordinace:
MEDEVIO - portál zdravotních služeb ordinacehttps://my.medevio.cz/mudr-sedrlova
mobil:+420 739 669 993
 
Nejen pro naše pacienty nabízíme v ordinaci následující zdravotnické služby:
EKG Seiva (12-ti svodové)
Jednorázové vyšetření EKG (12-ti svodové EKG), včetně popisu vyhotoveného EKG.
BTL ABPM Holter
24 hodinový monitoring krevního tlaku, pomocí mobilního zařízení, se kterým odejdete domů.
ABI BOSO 100
Rychlé, přesné a neinvazivní vyšetření k určení průchodnosti periferních tepen na všech čtyřech končetinách.
COAG SENSE
Detekce přímého srážení krve z pouze 10μl (kapky) krve. Slouží pro pacienty na terapii Warfarinem. Výsledek testu je znám obvykle do jedné minuty.
QuikRead Go

Přístroj pro stanovení koncentrace CRP nebo-li ke zjištění zánětu v těle. Podle jeho hladiny jsme schopni rozlišit, zda-li se jedná o bakteriální nebo jiný
(nejčastěji virový) původ onemocnění. Hladina CRP u akutních zánětů stoupá velmi rychle a maxima dosahuje za 48 hodin. Tak se můžeme snadno rozhodnout o zahájení léčby antibiotiky
QUO-LAB
Stanovení glykovaného hemoglobinu, který poskytuje informaci o průměrné hladině cukru v krvi za posledních 4-6 týdnů.
QuikRead Go
Vyšetření stolice na okultní krvácení (skryté krvácení ve stolici).
QuikRead Go
Test k okamžitému stanovení přítomnosti Streptokoka (Streptococcus pyogenes) ve výtěru z krku, který vyžaduje léčbu antibiotiky.
URI TEX
Komplexní vyšetření moče včetně stanovení kreatininu a mikroalbuminurie (přítomnost velmi malého množství bílkoviny v moči).
Wellion Calla (glukometr)
Stanovení okamžité hladiny cukru v krvi.
Pulzní Oxymetr Compek
Pulzní oxymetr měří okysličení krve nebo spíše saturaci hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem.
CoaguChek
Detekce přímého srážení krve z pouze 10μl (kapky) krve. Slouží pro pacienty na terapii Warfarinem. Výsledek testu je znám obvykle do jedné minuty.
Přístroj používáme při návštěvách pacientů.

 

Nově začínáme s aplikací akupunktury, což je jedna z léčebných metod tradiční čínské medicíny.

 

Ordinace je  smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven: