Legislativa

Tato stránka se věnuje výhradně k evidenci nezbytné legislativy pro provoz našich ordinací a není prioritně určena pro naše pacienty.

Přehed zákonů a vyhlášek pro zdravotnictví:
 
Jak předcházet pokutám při kontrolách ve Vaší ordinaci od orgánů SÚKL dle zákona č.268/2014 Sb.
 
Zákon č. 268/2014 Sb. – Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Registr Zdravotnických Prostředků

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/

Vyhláška č. 70/2012 Sb. – Vyhláška o preventivních prohlídkách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-70

Od 25.5.2018 vstupuje v platnost GDPR

Co je GDPR?