GDPR – Upozornění pro pacienty

Vážení pacienti,

v souvislosti s platností nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které nahrazuje od 25. května 2018 současný český zákon o ochraně osobních údajů, jsme nuceni ukončit následující formy poskytování informací spadajících mezi chráněné údaje dle GDPR.

1) Sdělování informací souvisejících se zdravotním stavem pacienta telefonicky

Upozorňujeme, že telefonicky budeme podávat informace volajícímu, jen po předchozím písemném uzavření souhlasu, jehož nezbytnou součástí bude PIN, který bude před poskytnutím informací touto formou po volajícím vyžadován.

Dále upozorňujeme, že může dojít k omezení příležitosti poskytnutí informací (byť budete znát PIN) v okamžiku, kdy v ordinacích probíhá lékařská činnost pro jiného pacienta, který nesmí být přítomen sdělování cizích osobních údajů.

2) Sdělování informací souvisejících se zdravotním stavem pacienta elektronicky mailem

Upozorňujeme, že nebudeme odpovídat na příchozí emaily a sdělovat informace spadající mezi chráněné údaje dle GDPR z jiných emailových adres než z adresy, která bude součástí písemného souhlasu, nám uděleného pacientem. Souhlasem zároveň potvrdíte, že souhlasíte s používáním této nezabezpečené formy komunikace s Vámi, jako s pacientem.

Pokud i nadále požadujete tyto formy sdělování informací, je nezbytné, vyplnit a podepsat souhlas. Tento vyplněný a podepsaný souhlas předejte v ordinaci k zaevidování.

Souhlas pacienta – sdělování informací nezabezpečenou formou

Dále upozorňujeme, že od 25.5.2018 včetně NEBUDEME předávat (posílat) jakoukoliv tištěnou zdravotnickou dokumentaci (výpis, recept, žádanka, ..) i byť v zalepené obálce „po někom“ (kamarád, kolega z práce, apod.), pokud není dotyčná osoba uvedena ve zdravotnické dokumentaci pacienta!!!